A Civilcitrom Díjról

A CIVIL CITROM DÍJ a harmadik szektor egyfajta önszerveződése és kifejezési módja, információs és civil értékítéleti felülete. Fricska, amellyel a civil szervezetek, vezetők, önkéntesek, szakemberek “jelölései” (javaslatai) alapján évente megítélt címet (minősítést) adunk az ezt “kiérdemlő” személyeknek, szervezeteknek, intézményeknek, a civil valóság egyes elemeinek. A díjat a tárgyévben a civil-nonprofit szektor politikai függetlenségére, autonómiájára, közfeladat-ellátásban való egyenlő esélyű részvételére, támogatási rendszerének tisztességére, az egyes szervezetek jogegyenlőségére és érvényesülésük esélyegyenlőségére mért legnagyobb csapások forrásai, szerzői, irányítói, megjelenítői érdemlik ki.

A jelöléseket a www.civilcitrom.hu honlapon lehet megtenni és megtekinteni. A honlapot a kezdeményezők egy olyan nyilvános felületnek szánják, ahol retorziós kockázatok nélkül, akár anonim módon is jelezhetők az egyes területeken (földrajzi -, ágazati és szakmai -, vagy intézményi területeken) tapasztalt és a civil nonprofit szektort romboló intézkedések, eljárások, technikák, tevékenységek. A jelöléseket követően a díjat egy civil szakemberekből álló társadalmi zsűri ítéli oda az erre jelölést kapott személyek, döntések, intézmények közül.

A jelölési időszak január 1. és január 31. napja között között valósul meg. A díjazottak természetesen hivatalosak lesznek a címátadóra (sőt a jelölést követő időszakában lesz módjuk jelölésük kommentálására, nehogy áldozatai legyenek egyszerű kicsinyességnek).

Azt reméljük, hogy ha a civil kontroll ezen fajtája szervesül a társadalmi szövetében, az egyre inkább beépül a döntéshozók gondolkodásába is, s így egyre “cikibbé” válik majd díjazottnak lenni. Ezzel pedig talán a fent kárhoztatott jelenségek is csökkennek!