Korábbi díjazottak 2013 – Civil partnerek állami kijelölése

a „Civil partnerek állami kijelölése” Civil Citrom Díjának indoklása

Régi törekvése az államigazgatásnak, hogy a civil szektort a saját képére formálja, működését a hivatalok kiszámítható, beszabályozható bürokratikus működéséhez igazítsa. Az utóbbi 5-6 évben ez a törekvés felerősödött és egyre több jogszabályban jelent meg a hivatalok által kiválasztott egyes civil szervezetekkel megkötött partnerségi megállapodásokra történő utalás. A „civil partnerek állami kijelölését” a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény továbbfejlesztette, intézményesítette, majd további törvények, rendeletek és utasítások építkeztek erre a modellre az állam-civil egyeztetés és párbeszéd számos területén.

Ez egy áldemokratikus szabályozási elképzelés, amelynek alapján az állam (a politikai hatalom) az egyeztetés illetve párbeszéd civil oldalán résztvevő képviselőket egyoldalúan jelölheti ki. A jogállamot, demokráciát és a civil szektor autonómiáját sértő törekvésnek tartjuk a civileket képviselő szervezetek és személyek kormányzati meghatározását. Egy ilyen szabályozás alapján fennáll a veszélye annak, hogy egyes civil szervezeteket – adott esetben politikai alapon kiválasztva – a kormányzat kinevez a civil szektor egészének biztosított jogok gyakorlására, a civil szervezetek vonatkozó halmazának képviseletére. Nyilvánvaló számunkra, hogy a civil szektorra fordítható erőforrásokból a kiválasztott szervezetek kiemelten részesülhetnek majd, a többieket pedig nem vagy alig. A „civil partnerek állami kijelölése” tehát sérti a civil szervezetek jogegyenlőségét és a tevékenységük gyakorlásának esélyegyenlőségét, valamint a civil szektor autonómiáját és függetlenségét.

A Civil Citrom Díj a civil szektor működésének lényegének félreismerése miatt is jár: ez a szektor dinamikusan változik, erőforrásai, érdeklődésének iránya állandóan változik. Az a szervezet, csoport, amely az egyik évben jelentős erőfeszítést tesz egy kampánytémájában, a következő évben egy másik célért fog dolgozni, az állandó, folyamatos, tartós kormányzati partnerségre már nem lesz alkalmas, viszont más szervezetek előtt, akiknek korábban, a kiválasztás időpontjában fontos volt, vagy utóbb vált fontossá az adott téma, a partnerség hiányában nem nyílnak meg a részvétel lehetőségei.

A Díjról döntő Bizottság reméli, hogy a Civil Citrom Díjjal megfogalmazott kritika és érvelés is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a gyakorlat a jogszabályok adta lehetőségeken belül a lehető legszélesebb körű civil együttműködést tegye lehetővé, a „jó civilek” önkényes kiválasztásán alapuló gyakorlat pedig szoruljon vissza.