Korábbi díjazottak 2014 – Civil szervezetekkel szembeni kormányzati beavatkozás

Civil szervezetekkel szembeni kormányzati beavatkozás Civil Citrom Díjának indoklása

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) ürügyén a civil szervezetek függetlensége ellen indított kormányzati akció volt a 2014. év egyik leglátványosabb, legdurvább és legleplezetlenebb civil-ellenes jelensége.

Lázár János kancellária miniszter elhatározására, Csepreghy Nándor helyettes államtitkár ügybuzgó végrehajtásában, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Rendőrség, Ügyészség túlbuzgó közreműködésével a kormányzat megkísérli ellehetetleníteni a tőle független civil szerveződéseket. A civil társadalmat a rendszerváltás óta most érte először ennyire durva, összkormányzati támadás: klasszikusan civil tevékenységek miatt bűncselekménnyel gyanúsítás nélküli házkutatások, irat- és adatlefoglalások, adószám felfüggesztések, a külföldi támogató diplomáciai befolyásolása, a legkülönbözőbb hatóságok vizsgálatainak sorozata ugyanazoknál a szervezeteknél. (Már nem csak az NCTA támogatásainak elosztásában közreműködő nagyobb civil szervezeteknél, hanem a “norvég-támogatásban, mint bűnben” részesülő sok tucat kisebb egyesületnél és alapítványnál is!)

Az NCTA-ban érintett civilek elleni kormányzati offenzívával 25 év óta most először alkalmazta az állam a civil szervezetek egy körével szemben nyíltan és felvállaltan elvi, koncepciós alapon a különböző állami erőszakszervezeteket: rendőrséget, ügyészséget, adóhatóságot, kormányzati ellenőrzési hivatalt. S ezt még csak nem is szégyellik… Ami azt mutatja, hogy nem pusztán egy kis hatalmi túltengésről van szó, hanem arról, hogy a most Civil Citrom Díjban részesülő kormányzati vezetőknek teljesen mások a fogalmai a civil társadalom függetlenségéről és autonómiájáról, a kormányzat és a civilek partnerségi viszonyáról, a jogegyenlőségről és az állami hatalomgyakorlás korlátairól, mint ami demokratikus társadalmakban és jogállamban szokásos. Nyilvánvaló az is, hogy az NCTA lebonyolítói és támogatottjai ellen kezdett kormányzati akció (bármi is legyen ebben az ügyben majd sok év múlva a bírósági végkifejlet!) rövid időn belül hivatkozási alap lehet az egész civil szektor feletti állami kontroll kiterjesztéséhez.

Mindeközben a gyakorta kormánypropagandaként működő közmédia teret ad a civil szektorral szembeni kormányzati hangulatkeltésnek. (“külföldi ügynökök”, “párthoz kötődő, szélhámos gittegyletek”) Már megindult az uralkodó pártpolitika által vezérelt állami propaganda hadjárata az “ingyenélő”, “haszontalan” civilekkel szemben, a civil szervezetek külföldi támogatóiban és külföldről érkező adományokban fellelhető “nemzetbiztonsági kockázatok” feltárásáról. Egyértelmű a kormányzat törekvése a civil szféra lejáratására, működésének ellehetetlenítésére, maradék forrásaitól való elszigetelésére, a társadalmi bizalom megingatására, ezért a civil szervezetek működésébe történt durva beavatkozás Civil Citrom Díjat érdemel.

A díjra jelöltek nevében Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára válaszolt a jelölésre. A válasz több pozitív kijelentést is tartalmaz, sajnos azonban az is nyilvánvaló, hogy a kormányzat retorikai eszközökkel kívánja megoldani a problémát és semmilyen változtatásra nem hajlandó civil politikáját illetően. A levél szerint a Kormány “szövetségesként tekint a civil társadalomra”, ezzel szemben mi úgy látjuk, hogy csupán a szövetségeseit tekinti civil társadalomnak. A civil társadalom többi részéről azt feltételezi, hogy “ellenséget és ellenfelet látnak a Kormányban”, ami súlyos tévedés, a Kormány által nem kontrollált, valóban független civilek által megfogalmazott kritika valójában nem ellenséges, csupán a meghunyászkodáshoz és hízelgéshez szokott hatalom érezheti úgy. Csepreghy Úr levele viszont azonnal támad: “a törvények mindenkire vonatkoznak”, “nem tekinthetjük legitimnek álláspontjukat, amelyben a közösség minden tagjára vonatkozó szabályok alól függetleníteni szeretnék magukat, majd amikor ezt nem tudják megtenni, átfogó kormányzati attakot látnak bele minden ügybe, ami nem szájuk íze szerint való”. Az átfogó kormányzati attak ellen tiltakozó civilek így válnak a kormányzati retorikában törvényszegőkké, a törvény szigora elől menekülő sunnyogókká. Ügyes.

A levél további részeiben ugyanezt a stratégiát követi: demagóg lózungok és alig burkolt vádaskodás. A levelet honlapunkon teljes terjedelmében közzétesszük, a kormányzati retorika legnagyobb dicsőségére. Ha majd a Kormány az általa megfogalmazott szép elveket következetesen érvényesíti és nem csak szavakban kíván majd együttműködni a független civil társadalommal, akkor azt szívvel-lélekkel támogatni fogjuk. Amíg azonban az együttműködési szándék csak szavakban létezik, a tettek pedig éppen az ellenkezőjét mutatják, úgy gondoljuk, hogy legalább egy Civil Citrom Díj jogos.