Korábbi díjazottak 2013 – Nemzeti Együttműködési Alap

A Nemzeti Együttműködési Alap Civil Citrom Díjának indoklása

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) sokat ártott a magyarországi civil szektornak azáltal, hogy

  • jelentősen beszűkítette a civil szervezetek rendszerszerű kormányzati támogatáshoz jutásának lehetőségeit. Mind a felosztható támogatási összeg, mind az ebből támogatott civil szervezetek száma nagyságrendileg az egyharmadára esett vissza a NEA előtt működött Nemzeti Civil Alapprogramhoz (a továbbiakban: NCA) képest;
  • megszüntette a korábban törvényi szabályként megvalósult választott civil többséget, s azt a NEA-ban a kormányzat által delegált vagy kiválasztott tagok kétharmados többsége váltotta fel. A döntéshozó testületek elnökeit a miniszter testületi választás nélkül, közvetlenül nevezi ki;
  • működésével nagymértékben rontotta az elsődleges kormányzati támogatási rendszer politikai függetlenségébe és tisztességébe vetett bizalmat. A NEA működését egészében jellemző politikai színezetet és függőséget, elfogultságot, a pályázatok elbírálása során a Kollégiumokban tapasztalt nagymértékű szubjektivizmust a kormányzati delegáltak kétharmados többsége, a NEA Elnök egyedi támogatásokra kiterjedő hatásköre, valamint a külön miniszteri keret léte és felhasználása együtt eredményezték.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap működése összességében korlátozza a civil szektor autonómiáját és a civil szervezetek jogegyenlőségét, valamint érvényesülésük esélyegyenlőségét.